Skip to content
O firmie JKT Joanna Kozera-Turczyńska

Posiadamy wieloletnie doświadczenie
w świadczeniu usług budowlanych
oraz telekomunikacyjnych

Usługi budowlane

Świadczymy szeroki zakres usług budowlanych.
Posiadamy rozbudowany park maszynowy.

Usługi telekomunikacyjne

Oferujemy szeroki zakres usług telekomunikacyjnych.
Posiadamy wieloletnie doświadczenie.

Referencje

Poznaj opinie
naszych Klientów

Pracowaliśmy dla wielu firm i instytucji. Zapraszamy do zapoznania się z referencjami firm, dla których wykonywaliśmy uslugi.

wodociagi-jaworzno2

„Zamówienie zostało zrealizowane terminowo, w sposób profesjonalny oraz zgodnie z umową i SIWZ. Powyższy fakt pozwala nam stwierdzić, że firma JKT Joanna Kozera-Turczyńska jest partnerem wiarygodnym, rzetelnym i godnym polecenia.”

Wodociągi Jaworzno Sp. z o.o.
Wykonywanie przyłączy kanalizacyjnych wraz z ewentualnymi sięgaczami.
gmina-kobior2

„Stwierdzam, że w trakcie procesu budowlanego firma wykazała się wiedzą, dbałością i fachowością w zakresie realizacji tego typu projektów. Inwestycja została zrealizowana zgodnie z przepisami prawa budowlanego, a jakość wykonania robót budowlanych należy określić jako dobrą. Prace ukończono i odebrano przed zakładanym umową terminem.”

Gmina Kobiór
Budowa komunalnej sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie
od ul. Kwiatowej do ul. Z. Wróblewskiego oraz ul. Cichej
Przedsiębiorstwo-Wodociągów-i-Kanalizacji-Sp.-z-o.o.---Ruda-Śląska2

„Zadanie zostało zrealizowane w terminie umownym, zgodnie z technologią i sztuką budowlaną. W trakcie realizacji robót współpraca przebiegała bez zastrzeżeń, w skoordynowany sposób”.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - Ruda Śląska
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pułaskiego w Rudzie Śląskiej.
krupski-młyn-kolo

„Prace zostały wykonane z należytą starannością, sprawnie i profesjonalnie z zachowaniem wysokiej jakości wykonywanych robót i wymogów inwestora. Realizacja zadania inwestycyjnego prowadzona była w sposób nie budzący zastrzeżeń zarówno pod względem techniczno- sprzętowym jak i kompetentności zatrudnionej kadry, zgodnie z ustalonymi terminami. Pragniemy zarekomendować w/w firmę zainteresowanym inwestorom jako dobrego i wiarygodnego Wykonawcę, spełniającego w pełni wymagania inwestora.”

Gmina Krupski Młyn
Roboty związane z zadaniem pn. Ochrona dorzecza Małej Panwi poprzez rozbudowę i modernizację gospodarki wodno-ściekowej -etap III -realizacja projektu na terenie Gminy Krupski Młyn – I część prac
gmina-toszek-kolo

“W trakcie realizacji prac Wykonawca wykazał się dużą sprawnością organizacyjną, fachowością oraz dyscypliną pracy. Powierzone roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z obowiązującymi zasadami sztuki budowlanej i terminowo ukończone. Wobec powyższego polecamy Wykonawcę jako wiarygodnego i rzetelnego partnera w realizacji procesu budowlanego.”

Gmina Toszek
Rozbudowa kanalizacji na terenie Miasta Toszek, zadanie nr 1 i zadanie nr 2

JKT Joanna Kozera-Turczyńska realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich  

Tytuł projektu: Rozbudowa zasobów przedsiębiorstwa o najnowszej generacji koparkę kołową i koparko-ładowarkę sposobem na rozszerzenie skali działalności i poprawę efektywności robót wodno-kanalizacyjnych oraz innych robót ziemnych współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 
Celem projektu jest: inwestycja w środki trwałe oraz WNiP aby zwiększyć konkurencyjność przedsiębiorstwa, jak również jego efektywność oraz zminimalizować skutki COVID-19.  Inwestycja pozwoli ograniczyć wszystkie występujące bariery, hamujące dynamiczny rozwój.
 
Wartość projektu: 1 149 377,86 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 794 285,50 zł

Zapraszamy do współpracy

W razie zainteresowania naszymi usługami
serdecznie zapraszamy do kontaktu: