Referencje

Pracowaliśmy dla wielu firm i instytucji. Zapraszamy
do zapoznania się z listą firm oraz referencjami firm, dla których
wykonywaliśmy zlecenia:

Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej

ul. Orzeszkowej 12
41-253 Czeladź

TKS spółka z o.o.

ul. T. Boya-Żeleńskiego 111
40-750 Katowice

Gmina Kobiór

ul. Kobiórska 5
43-210 Kobiór

Polska Grupa Górnicza

Oddział KWK Piast Ziemowit
ul. Powstańców 30
40-039 Katowice

Gmina Krupski Młyn

ul. Krasickiego 9
42-693 Krupski Młyn

PGG KWK ROW Ruch Rydułtowy

Wodociągi Jaworzno
Sp. z o.o.

ul. Św. Wojciecha 34
43-600 Jaworzno

Górażdze Beton Sp. z o.o.

ul. Cementowa 1 Chorula

Gmina Brzeszcze

ul. Kościelna 4
32-620 Brzeszcze

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Pokoju 13
41-709 Ruda Śląska

SRK oddział KWK Brzeszcze Wschód

Urząd Gminy Wyry

ul. Główna 133
43-175 Wyry

Gmina Toszek

ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek

Miasto Trzebinia

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Nasze przykładowe realizacje:

Wodociągi Jaworzno Sp. z o.o. – Wykonywanie przyłączy kanalizacyjnych wraz z ewentualnymi sięgaczami.

„Zamówienie zostało zrealizowane terminowo, w sposób profesjonalny oraz zgodnie z umową i SIWZ. Powyższy fakt pozwala nam stwierdzić, że firma JKT Joanna Kozera-Turczyńska jest partnerem wiarygodnym, rzetelnym i godnym polecenia.”

Gmina Kobiór – Budowa komunalnej sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie od ul. Kwiatowej do ul. Z. Wróblewskiego oraz ul. Cichej

„Stwierdzam, że w trakcie procesu budowlanego firma wykazała się wiedzą, dbałością i fachowością w zakresie realizacji tego typu projektów. Inwestycja została zrealizowana zgodnie z przepisami prawa budowlanego, a jakość wykonania robót budowlanych należy określić jako dobrą. Prace ukończono i odebrano przed zakładanym umową terminem”.

Gmina Krupski Młyn – Roboty związane z zadaniem pn. Ochrona dorzecza Małej Panwi poprzez rozbudowę i modernizację gospodarki wodno-ściekowej  -etap III -realizacja projektu na terenie Gminy Krupski Młyn – I część prac

„Prace zostały wykonane z należytą starannością, sprawnie i profesjonalnie z zachowaniem wysokiej jakości wykonywanych robót i wymogów inwestora. Realizacja zadania inwestycyjnego prowadzona była w sposób nie budzący zastrzeżeń zarówno pod względem techniczno- sprzętowym jak i kompetentności zatrudnionej kadry, zgodnie z ustalonymi terminami. Pragniemy zarekomendować w/w firmę zainteresowanym inwestorom jako dobrego i wiarygodnego Wykonawcę, spełniającego w pełni wymagania inwestora.”

Gmina Toszek – Rozbudowa kanalizacji na terenie Miasta Toszek, zadanie nr 1 i zadanie nr 2

“W trakcie realizacji prac Wykonawca wykazał się dużą sprawnością organizacyjną, fachowością oraz dyscypliną pracy. Powierzone roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z obowiązującymi zasadami sztuki budowlanej i terminowo ukończone.

Wobec powyższego polecamy Wykonawcę jako wiarygodnego i rzetelnego partnera w realizacji procesu budowlanego.”

Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji Sp. zo.o. – Ruda Śląska – Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pułaskiego w Rudzie Śląskiej

Zadanie zostało zrealizowane w terminie umownym, zgodnie z technologią i sztuką budowlaną. W trakcie realizacji robót współpraca przebiegała bez zastrzeżeń, w skoordynowany sposób”.

Zapraszamy do współpracy

W razie zainteresowania naszymi usługami
serdecznie zapraszamy do kontaktu: